Outsourcing
projektowy
Outsourcing projektowy

Firma OT2S oferuje usługi outsourcingu informatycznego w zakresie realizacji projektów informatycznych w całości lub części. Usługa ta jest kierowana do firm posiadających w swoich zasobach działy IT, które realizując projekty wewnętrzne część prac wykonują we współpracy z firmami trzecimi.

W ramach usługi outsourcingu projektowego realizujemy następujące zadania:

 • analiza wymagań,
 • dobór technologii i narzędzi projektowych,
 • przygotowanie planu projektu,
 • utworzenie zespołu projektowego,
 • dobór i udostępnienie zasobów projektowych,
 • zarządzanie projektem,
 • zarządzanie realizacją projektu,
 • prowadzenie prac wdrożeniowych,
 • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem,
 • rozliczanie projektu.
Outsourcing
obsługa informatyczna
Outsourcing obsługa informatyczna

Usługa obsługi informatycznej firmy obejmuje wszystkie zadania realizowane zwykle w firmie przez informatyka lub dział IT. Obejmuje trzy obszary: administrowanie, wsparcie techniczne, serwis sprzętu i oprogramowania. Administrowanie to wszelkie bieżące prace zmierzające do zapewnienia sprawnego działania systemu informatycznego takie jak:

 • administrowanie siecią stacji roboczych,
 • kontrola oprogramowania instalowanego na stacjach roboczych,
 • działalność prewencyjna,
 • monitorowanie stanu i bieżąca opieka nad serwerami,
 • aktualizacje oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
 • zdalne usuwanie awarii oraz usterek.

Wsparcie techniczne obejmuje: pomoc użytkownikom, konsultacje, przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii oraz rozwiązywanie prostych problemów. Usługa może być świadczona zdalnie (on line) lub na miejscu u klienta (on site). Serwis sprzętu i oprogramowania to usługi usuwania awarii i usterek stacji roboczych użytkowników, serwerów oraz sieci i podstawowej infrastruktury (wymagają obecności w lokalizacji klienta, dostarczanie sprzętu zastępczego oraz inne prace).

Bezpieczeństwo
danych i systemów
Bezpieczeństwo danych i systemów

Bezpieczeństwo danych i systemów stanowi zestaw usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w systemach IT przedsiębiorstwa.
W ramach usług z zakresu bezpieczeństwa danych i systemów firma OT2S oferuje:

 • audyt bezpieczeństwa systemów IT,
 • audyt skuteczności wdrożonych systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
 • tworzenie polityki bezpieczeństwa systemów IT,
 • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
 • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów,
 • projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji danych,
 • projektowanie i wdrażanie systemów ochrony antywirusowej,
 • projektowanie i wdrażania bezpiecznych węzłów łączności Internetowej i sieci rozległej (WAN),
Usprawnienie
i weryfikacja strefy IT
Usprawnienie i weryfikacja strefy IT

Są to specjalistyczne usługi związane z: budową, modernizacją i rozwojem infrastruktury IT (rozwój warstwy sieciowej, systemowo-sprzętowej i aplikacyjnej). Ot2s pomaga dobrać rozwiązania, nadzoruje prace wdrożeniowe oraz realizuje projekty.
Podstawowy zakres oferty to:

 • Audyt infrastruktury IT lub jej części
 • Zarządzanie projektami
 • Projektowanie i budowa infrastruktury logowania i zarządzania użytkownikami
 • Wirtualizacja środowiska serwerów i stacji roboczych
 • Wdrażanie usług dostępnych w „chmurze”
 • Wdrożenie systemu poczty elektronicznej
 • Konfiguracja systemu zdalnego dostępu
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci lokalnych (LAN) i telefonicznych
 • Budowa sieci korporacyjnych (WAN)
 • Projektowanie i budowa platformy serwerowej
 • Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Dostawa i instalacja systemu telefonicznego (centrale, telefonia internetowa VoIP)
 • Dostawa i instalacja telewizji przemysłowej.

Gwarantujemy czas realizacji na awarie:

 • czas reakcji na zgłoszenie do 30 minut
 • problemy systemowe udzielamy w pierwszej kolejności zdalnie
 • poważna awaria systemowa serwera, przywrócenie danych, do 12h od zgłoszenia
 • awaria sprzętowa serwera, przywracamy do 24h od zgłoszenia, funkcjonalność całego systemu
 • awaria urządzeń teleinformatycznych (router, switch, okablowanie strukturalne) w zależności od dostępności sprzętu lecz nie dłużej niż 24h od zgłoszenia

Sprawdź i przekonaj się, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Zawsze mobilizujemy wszystkie siły i najlepszych ekspertów, aby nie tylko usunąć każdą awarię, ale także zapobiec jej, zanim jeszcze nastąpi.

10 minutowy
czas reakcji
sprzęt zastępczy
dedykowany opiekun
i 24 help desk
Jesteśmy certyfikowanym partnerem